Ndihma për parullë

Jepni emrin identifikues dhe e-mail adresën përkatëse në fushat e mëposhtme.
ILIAS do të ju dërgon një porosi në atë e-mail. Porosia do të përmbaj një adresë të faqes ku mund të jepni parullën e re për llogarinë tuaj.
Në rast se keni probleme gjatë caktimit të parullës së re, kontaktoni administratorin e kursit ose dërgoni e-mail në medieninformatik@agentur-schlaminger.at.

* Obligative